Compresor - Proti všetkým sám

Proti všetkým sám

Proti všetkým sám

2014

Ako býva zvykom, aj tento album sa vyznačuje rôznorodosťou žánrov. Je však značne prepracovanejší a melodickejší ako predošlá tvorba. Textová stránka je skôr uzavretá a snaží sa osloviť jednotlivca.