Kontakt

V prípade otázok, akýchkoľvek problémov či spolupráce nás kontaktujte na info@bandsupport.sk, alebo využite kontaktný formulár.

Reklamácie

V prípade reklamácií, problémov s platbami, alebo nefunkčnosti download služby po zaplatení nás kontaktujte so všetkými podrobnými informáciami na reklamacie@bandsupport.sk
Reklamačný poriadok

Sídlo spoločnosti

Supart s.r.o.
Jurkovičova 8
080 01 Prešov
Slovensko

IČO: 47370645
DIČ: 2023842766
Nie sme platcami DPH

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 28563/P

Čísla účtov:
Číslo účtu: 5048011123/0900 (Slovenská sporiteľňa)
IBAN: SK66 0900 0000 0050 4801 1123
BIC (SWIFT): GIBASKBX

Orgán dozoru a dohľadu
Slovenská obchodná inšpekcia
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Prievozská 32, P.O. Box 5
820 07 Bratislava 27
Tel.: 02/58272 172
E-mail: ba@soi.skKontaktný formulár